Liệu pháp & điều trị nhắm mục tiêu bệnh ung thư Singapore

Với cách gọi khác là “thuốc nhắm mục tiêu phân tử”, “liệu pháp nhắm mục tiêu phân tử”, hoặc “y học chính xác”, liệu pháp ung thư nhắm mục tiêu sử dụng thuốc hoặc các chất khác nhằm ngăn chặn sự phát triển và lây lan của ung thư bằng cách nhắm vào các phân tử cụ thể liên quan đến quá trình tăng trưởng, tiến triển và lây lan ung thư.

Nền tảng của y học chính xác là một dạng y học sử dụng thông tin về gen và protein của con người để phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Các liệu pháp nhắm mục tiêu hoạt động trên phân tử mục tiêu cụ thể liên quan đến ung thư và lựa chọn hoặc thiết kế có mục đích để tạo nên sự tương tác với mục tiêu.

Hầu hết các liệu pháp nhắm mục tiêu là thuốc trọng lượng phân tử nhỏ hoặc kháng thể đơn dòng.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: