Uterine Cancer

What is Uterine Cancer?

Uterine or Endometrium (Uterus) Cancer is the 4th most common cancer in women in Singapore.

Causes and Risks

Causes and risks associated with uterine cancer include obesity, diabetes and hypertension, oestrogen stimulation and PCOS (polycystic ovarian syndrome). In over 40% of patients, however, there are no causes or risks factors identified.

Although any women at any age may be at risk of uterus cancer, most cases of uterine cancer occur after the age of 50.

Symptoms

Key symptoms of endometrium cancer include abnormal vaginal bleeding or discharge and pelvic pain.

Diagnosis

In a regular check-up at the gynaecologist, the uterine lining (endometrium) should be screened to detect any abnormality. Should there be a suspicion of cancer, a biopsy is necessary, which can be performed through a minimally invasive surgery (hysteroscopy).

Treatment

In most cases, the uterus and fallopian tubes, ovaries are removed and the lymphatics are drained. Following the surgery radiotherapyhormonal therapy or chemotherapy may be necessary.

Được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Y tế Singapore (SMG) là một tổ chức chăm sóc sức khỏe với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên khoa tư nhân trên bốn trụ cột đã được thiết lập - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh & Sàng lọc, Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em. Tại Singapore, SMG có hơn 40 phòng khám có vị trí chiến lược ở trung tâm Singapore và các khu trung tâm. Ngoài Singapore, SMG cũng đã có mặt tại Indonesia, Việt Nam và Úc. Tìm hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Xem các phòng khám khác: